När inget mer finns att se ska jag skriva ner allt jag såg

Och så ofta tänker jag ändå att det som kommer bli kvar i det här livet är skrivandet. Det som alltid kommer finnas med, i närvaro eller frånvaro. Antingen kommer det vara med mig eller så kommer det att fattas mig. När inget annat finns kvar. När inga fler bilder finns att rita. När inget mer finns att göra finns dagboken och när inget mer finns att se ska jag skriva ner allt jag såg.

> Kommentarer